Yok böyle bi hatun

slm ismim sinan yaş 25 boy 1.82 benn bi markette calı ş maktayı m baş ı mdan cok hikayeler gecti bende birini yazmak istedim.yaş adğ ı m olay 3 gü n ö nce gercekleş ti bizim mü ş terilerimiz hep zengin oldukları ndan her servise gittiğ imde saolsunlar her seferinde bana gö z banyosu yaptı rı rlar.yine bö yle biir gü nde servise gitiğ im biir evde ç ook gü zel bi ç ocuk bakı cı sı vardı her gü n gö rdü ğ ü m iç in yine poş etleri verdikten sonra ayak ü stü konuş maya baş ladı k havadan sudan derken bana banyodaki ampul patladı değ iş tirirmisin dedi bende en azı ndan biş iler olur hesabı na eve girip banoyya doğ ru tam gidiyoken bakarmı sı n diye seslendi baktı ğ ı da tiş ort vee sü tyenini yukarı sı yı rmı ş bak patlayan ampuller burda dedi ilk ö nce affalamama rağ men hemen kendimi toparlayı pbu ne ş imdi diye sordum oda sen daha iiyi bilirsin dedi vee ellerimden tutup o koca memelerinin ü stü ne koydu bende iç imen dedimki saf numarası yapmaya gerek yok diyerk memlerini sı kı p ucları nı ı sı rmaya baş ladı m bi elimde alttam eş orfmanı n iç ne sokup kü lotunun ü stü nden amı nı okş amaya buu heralde daha ö nce pı lanlamı ş olacakki amç ı ğ ı sı rı l sı klamdı ama amcı ğ ı dardı parmakları m bile girmiyodu.sonra beni kendi odası na gö tü rü p yatağ a oturdu tam bende yanı na yatacakken sen ayakta dur diyip pantolonu vee kemerimi ç ö zdü tabi bunlar cok hı zlı oluyodu.sonra iş te buu diyerek yarağ amı ağ zı na aldı baş ladı sö mü rmeye ama ne sö mü rme benn hayatı mda bö yle biir yarak yalayan gö rmedim.sonra onu yatağ a uzatı p eş orfmanı nı cı karttı mbaş ladı m vı cı k vı cı k olmuş amı nı yalamaya benn yaladı kca o elleriyle baş ı mı amı na bastı rı yor vee baş ladı inlemeye ama inleyiş ş ı hh ooooh diyee bende daha fazla dayanamayarak yavaş yavaş yarağ mı amı na sü rtmeye benn sü rttü kce o ne olur neolur artı kk sook diye inlemeye bende dayanamayarak baş ladı m 17 cmlik yarağ mı amı na sokmaya amı nı n o kadar ı slanması na rağ men cok dardı zar zor girmeye baş ladı m benn soktukca ondan ooooh ohhhh diye sesler geliyodu benn yavaş yavaş tempomu arttı rmaya benn hı zlandı kca o inliyodu bi 5 dakika ö yle sikiş tikten sonra dedi sı ra bnede vee cı ktı ü stü me ata biner giibii hı zlı hı zlı kalkı p inmeye amı okadaR DARDIKİ 10 DAKİ KALIK bi seanstan sonra dedim bn geliyorum dedi agzı ma boş al ü stü mden inip baş ladı yarağ amı somurmaya ama ne somuruş.ben hayatı mda bö yle boş aldı ğ ı mı hatı rlamı yorum.sonra benim artı k dü kkana dö nmem gerektiğ i iç in mecburen ikinci postayı atamadan hı zlı ca giyinip cı kmam gerekiyodu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cizgi porno sex porno hikayeler